Specializace

  • Home
  • /
  • Specializace

Právo EU

Právo Evropské unie má v dnešní době silný vliv na každého, kdo vstupuje do právních vztahů na území Unie, a tento vliv neustále posiluje. Právo EU tak dnes prostupuje prakticky všechny oblasti našich životů a podnikání. Naše kancelář má v této oblasti dlouhodobě prominentní postavení na českém advokátním trhu. Naše unikátní znalosti a zkušenosti s právem Evropské unie opakovaně využíváme ve prospěch našich klientů.

Zaměřujeme se zejména na:

  • právo jednotného vnitřního trhu (volný pohyb služeb, zboží, kapitálu, svoboda usazování);
  • plnění povinností státních institucí vyplývajících z práva EU;
  • evropské mezinárodní právo soukromé;
  • přeshraniční obchod v EU;
  • ochranu spotřebitele;
  • uznávání a výkon rozhodnutí v rámci Evropské unie;
  • zastupování před Soudním dvorem EU a Tribunálem.

V těchto oblastech pro vás připravíme odborné posudky, poskytneme vám konzultace a právní poradenství, zajistíme komunikaci s úřady České republiky, jiných členských států i orgány Evropské unie a v případě, že ani to nepovede ke zdárnému vyřešení vašeho problému, zastoupíme vás v řízení před soudy, správními orgány či v arbitráži, a to včetně řízení u Soudního dvora EU či Tribunálu. Též jsme připraveni pro vás připravit rozbory dopadu přejímání práva EU do práva vnitrostátního či zpracovat rešerše chystané evropské legislativy.

Naším hlavním specialistou na právo Evropské unie je Petr Bříza, který se mu věnuje nejen v advokátní praxi, ale i akademicky. Je spoluautorem knihy Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie (která obdržela autorskou cenu za nejlepší právnickou publikaci roku 2011), jakož i řady odborných článků (některé vyšly v zahraničí). Petr o právu EU také přednáší, a to pro veřejné instituce i soukromé subjekty. Díky své reputaci v této oblasti byl v roce 2015 jmenován členem komise Legislativní rady vlády pro evropské právo.