Specializace

  • Home
  • /
  • Specializace

Mediace

Co je mediace: http://www.brizatrubac.cz/mediace

Naše služby v oblasti mediace:

Služby zapsaného mediátora

Petr Bříza je od roku 2013 mediátorem (jedním z prvních) zapsaným v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (http://mediatori.justice.cz) je tedy kompetentní poskytnout komplexní služby mediátora dle zákona o mediaci (včetně účinků s tím spojených) a pomoci dosáhnout smírného, rychlého, ekonomicky přijatelného a důvěrného vyřešení vašeho konfliktu. Petr poskytuje služby mediátora jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Zastupování při mediaci

Nabízíme zastupování jedné ze stran sporu při mediaci kterýmkoliv z našich advokátů. Díky našim zkušenostem s mediací si uvědomujeme, že úloha advokáta je při mediaci odlišná od advokátovy role v soudním řízení a s tímto vědomím k zastupování při mediaci přistupujeme. Tuto službu poskytujeme v českém, anglickém či německém jazyce. 

Petr Bříza - Zapsaný mediátor a zkušební komisař u mediátorské zkoušky

Petr Bříza je od roku 2013 mediátorem zapsaným v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (http://mediatori.justice.cz) a od října 2012 zkušebním komisařem u mediátorských zkoušek jmenovaným ministrem spravedlnosti. Rovněž působí jako kouč v rámci mediačních kurzů pořádaných Českou advokátní komorou a je členem poradní sekce České advokátní komory pro otázky alternativního řešení sporů (tedy i mediace).

Zkušenosti s mediací má nejen jako mediátor, kouč či zkušební komisař, ale i jako zástupce stran v mediačním procesu, a to i s mediacemi přeshraničními vedenými v angličtině.

Petr Bříza o mediaci rovněž publikuje:

KOMEDIACE A MEDARB: http://www.brizatrubac.cz/mediace/komediace-a-medarb

VZOR MEDIAČNÍ DOLOŽKY: http://www.brizatrubac.cz/mediace/vzor-mediacni-dolozky