Náš tým

Mgr. Patrik Koželuha

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2009 - 2014, doktorský studijní program 2015 – nyní)

DALŠÍ STUDIJNÍ POBYTY

Univerzita v Lutychu, Belgie (květen 2017)

Soudní dvůr Evropské unie – studijní stáž (květen 2013)

HLAVNÍ PROFESNÍ SPECIALIZACE

korporátní právo, závazkové právo, pracovní právo, insolvenční právo, cizinecké právo, ochrana osobních údajů

JAZYKY, V NICHŽ POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY

čeština, angličtina, francouzština

PROFESNÍ ZKOUŠKY

advokátní zkouška (prospěl výtečně)

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH, ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH A PORADNÍCH SBORECH

Česká advokátní komora

PŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ

Patrik je advokátem působícím v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působil téměř 7 let u Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář. Absolvoval také stáž na Úřadu vlády ČR, kde se v rámci odboru koncepčního a institucionálního podílel na přípravě podkladů pro jednání v rámci institucí a orgánů EU.

Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na právo obchodních společností, závazkové právo, insolvenční právo a pracovní právo. Patrik má rozsáhlé zkušenosti se smluvní agendou, a to především s přípravou obchodních smluv (včetně smluv s mezinárodním prvkem) a obchodních podmínek pro české i zahraniční klienty. V oblasti insolvenčního práva má zkušenosti s právním poradenstvím věřitelům v insolvenčním řízení a incidenčními spory. Patrik se rovněž podílí na poskytování pracovněprávního poradenství, a to jak pokud jde o přípravu pracovněprávní dokumentace pro klienty, tak i řešení případných pracovněprávních sporů.

V rámci své odborné specializace se Patrik rovněž zabývá problematikou právních aspektů imigrace fyzických osob zejména v souvislosti s mezinárodním podnikáním (cizinecké právo), problematikou ochrany osobních údajů a právní úpravou ochrany spotřebitele a poskytování spotřebitelského úvěru, a to včetně evropské regulace těchto oblastí.

ODBORNÉ ČLÁNKY A MÉDIA

Časopis Všehrd: Úmysl zákonodárce v interpretaci, online zde: http://casopis.vsehrd.cz/2011/02/umysl-zakonodarce-v-interpretaci-prava/
The Lawyer Quarterly, č. 2/2015: Wintr, J.; Koželuha, P. Teleological Interpretation in Czech
case law, online zde: http://www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq/article/view/149

epravo.cz: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy – porovnání občansko-právní a
obchodněprávní úpravy, online zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-uzavreni-budouci-smlouvyporovnani-obcanskopravni-a-obchodnepravni-upravy-76274.html

epravo.cz: Novela zákona o veřejných zakázkách: krok zpět či odstranění nepraktických
opatření? online zde: http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-verejnych-zakazkach-krokzpet-ciodstraneni-nepraktickych-opatreni-93328.html?mail

Kontakt

Telefon
+420 773 529 312
Email
patrik.kozeluha[at]brizatrubac.cz