Náš tým

JUDr. Filip Gantner

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr., 2013, JUDr., 2015)

Studijní pobyty

Centre of English Studies Dublin, Irsko (2014)

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

čeština, angličtina

Členství v profesních, odborných organizacích a poradních sborech

Česká advokátní komora; ALAI Česká republika (Association Littéraire et Artistique Internationale - mezinárodní učená společnost pro zkoumání otázek autorského práva)

Odborné zkoušky a jmenované funkce
 • Zprostředkovatel kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona jmenovaný Ministerstvem kultury ČR (seznam zprostředkovatelů zde)
 • Mediátor zapsaný v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (zkouška zapsaného mediátora podle zákona o mediaci) (seznam mediátorů zde)
Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners (2010 – 2013)
Okresní soud v Jindřichově Hradci (2008 – 2010)
Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování Jindřichův Hradec (2009)

Filip je advokátním koncipientem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Před navázáním spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působil více než tři roky v největší české advokátní kanceláři. Absolvoval také dvouletou stáž na Okresním soudu v Jindřichově Hradci a stáž na kriminální policii v Jindřichově Hradci.

Reference

Filip má zkušenosti s agendou spojenou s občanským právem hmotným a procesním, daňovým a celním řízením, obchodním či unijním právem. Zabývá se rovněž autorskoprávní problematikou se zaměřením na ochranu autorských práv a v této oblasti hojně publikuje. Podílel se na právním zastupování v arbitráži s mezinárodním prvkem a poskytoval právní poradenství významné nadnárodní společnosti při sjednávání smlouvy v hodnotě přesahující miliardu korun. Pro české i zahraniční klienty zpracoval stanoviska a právní analýzy v oblasti unijního, občanského, daňového či autorského práva. Má zkušenosti s právním zastupováním před soudy Evropské unie v Lucemburku - Soudním dvorem EU a Tribunálem.

Kromě výkonu právní praxe Filip poskytuje i služby zapsaného mediátora podle zákona o mediaci a zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona (autorskoprávní mediace).

Odborné články a média
 • Rozhovor pro Český rozhlas s komentářem k rozsudku Soudního dvora EU řešícímu problematiku placení autorských odměn lázněmi a otázku postavení monopolního kolektivního správce - záznam zde (od času 3:15) (02/14)
 • K uplatnění kauzálních námitek směnečného dlužníka (ve spoluautorství s Janou Špačkovou) (epravo.cz digital 07/14)
 • SDEU: Lázně by měly platit za televize a rádia na pokojích (ve spoluautorství s Petrem Břízou) (Právní rádce 08/14)
 • Mohou letecké společnosti účtovat dodatečný poplatek za odbavení zavazadla? (Právní rádce 01/15)
 • Je umístění hypertextového odkazu na internetové stránky porušením autorských práv? (epravo.cz 06/15, online zde)
 • Rozhovor pro Českou televizi - Týden v justici v souvislosti s otázkou ochrany autorských práv na internetu ve světle aktuální judikatury Soudního dvora EU - záznam zde (od času 14:10) (06/15)
 • Rozhovor pro Český rozhlas k plánované legislativní změně v autorském právu EU týkající se omezení tzv. svobody panoramatu - záznam zde (od času 34:00) (06/15)
 • Fotit Eiffelovku lze bez obav. Ale jen ve dne (Lidové noviny, str. 5, 20. 7. 2015)
 • K otázce vyčerpání práva na rozšiřování autorského díla v případě změny jeho nosiče (epravo.cz 08/15, online zde)
 • Změny v určování mezinárodní soudní příslušnosti v důsledku revize nařízení Brusel I (ve spoluautorství s Petrem Břízou) (Právní rozhledy, č. 15-16/2015, 08/15)
 • Rozhovor pro Český rozhlas Radiožurnál - Šedesát minut s komentářem k rozsudku Soudního dvora EU týkajícímu se změny úpravy uchovávání osobních údajů uživatelů z EU na území USA - záznam zde (od času 16:37) (10/15)
 • Přichází (konečně) revoluce v otázce placení autorských odměn lázněmi? (tištěný čtvrtletník epravo.cz magazine č. 04/15, 12/15, online zde)
 • K přímému účinku Bernské úmluvy ve vztahu k placení autorských odměn (Právní rádce 01/16)
 • Odměny za dovoz kopírek a kopírování autorských děl (Právní rádce 02/16)
 • Za sdílení online i do vězení (pro Lidové noviny - Kurz právní sebeobrany, str. 18, 16. 2. 2016)
 • Zákon o registru smluv - základy a východiska (epravo.cz digital 03/16)
 • První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu praxe (ve spoluautorství s Petrem Břízou) (Bulletin advokacie 04/16)

Kontakt

Telefon
+420 739 633 936
Email
filip.gantner[at]brizatrubac.cz