Our Team

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

EDUCATION

Charles University Faculty of Law (Mgr. 2003, JUDr. 2007, Ph.D. 2007)

Universität Passau, Germany (2000-2001), Erasmus/Socrates Programme

MAIN FIELDS OF EXPERTISE

Private International Law, legal disputes involving a foreign party, Family Law, Law of Obligations

LANGUAGE OF PROVIDED SERVICES

Czech, English, German

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL AND ADVISORY INSTITUTIONS AND BOARDS

Czech Bar Association, Internal Judicial Network in Civil and Commercial Matters

PAST WORKING EXPERIENCE

Ministry of Justice (2003-2018)

Marta is a trainee lawyer at Bříza & Trubač, attorneys at law. Before working at Bříza & Trubač she spent over 15 years at the International Section of the Ministry of Justice, including work as the head of the International Civil Department, the head of the Department of International Civil Law, and the head of the Department of European Civil Law. From 2007 onwards she has externally collaborated with the Charles University Faculty of Law, where she has functioned as senior lecturer in Private International Law at the Department of Business Law since October 2018.

In the field of Private International Law she mainly specializes in legal disputes involving a foreign party and Family Law. 

PUBLICATIONS
  • Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kol., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Commentary, Wolters Kluwer ČR, 2013 

  • David, L., Ištvánek, F., Javůrková N., Kasíková, M. Lavický, P. a kol., Občanský soudní řád. Commentary, Wolters Kluwer ČR, 2009 

  • Zavadilová, M.,Turoňová, J., Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy, 7/2010 

  • Zavadilová, M., Horák, P., Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu, Právní rozhledy, 22/2006 

  • Beaumont, P. R., Danov, M., Trimmings, K., & Yuksel, B. (Eds.) (2017), Cross-Border Litigation in Europe. (Studies in Private International Law), Hart Publishing – co-author of the Czech National Report

CONTACTS

Phone number
+420 604 925 453
Email
marta.zavadilova[at]brizatrubac.cz