Blog

SPECIFIKA ÚČINNÉ LÍTOSTI V TRESTNÍM PRÁVU DAŇOVÉM