Blog

Příspěvek Tomáše Pavelky na konferenci v Evropském parlamentu o soutěžním právu a compliance