Blog

Řím I: Nový předpis EU upravující kolizní normy pro smluvní závazky