Blog

Komunitarizace trestního práva v Lisabonské smlouvě a její (případná) reflexe v právním řádu ČR